Om cystisk fibros

Cystisk fibros är en genetisk sjukdom som drabbar ungefär 20 barn per år i Sverige och innebär att slemproducerande körtlar i kroppen inte fungerar normalt. För att ett barn ska drabbas av cystisk fibros krävs det att båda föräldrarna är anlagsbärare.1

Behandlingsalternativen idag innefattar antibiotika mot infektioner i lunga, näringstillskott, andningsträning och fysisk aktivitet. Det finns även läkedemedel som modifierar CFTR-proteinets funktion. Vid svårare fall kan lungtransplantation bli aktuellt.1

Teva tillhandahåller följande behandlingar för cystisk fibros:

Colineb® (kolistimetatnatrium) Rx, F, ATC kod:J01XB01. Pulver till lösning för nebulisator. Indikation: Behandling av vuxna och barn med kroniska lunginfektioner orsakade av Pseudomonas aeruginosa hos patienter med cystisk fibros. Kontraindikationer: Överkänslighet mot kolistimetatnatrium, kolistinsulfat eller andra polymyxiner. Varningar och begränsningar: Colineb ska användas med extrem försiktighet till patienter med myasthenia gravis. Nebulisering av kolistimetatnatrium kan framkalla hosta eller bronkospasm. Graviditet och amning: Colineb bör endast ges om nyttan överväger eventuella risker. Förpackningar: 1 miljon IE: glasflaskor om 10 ml med röda snäpplock, 2 miljoner IE: glasflaskor om 10 ml med lila snäpplock. För fullständig information och pris, se www.fass.se. SPC Juli 2017. Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg, 042-121100, info@teva.se.

Colobreathe® (kolistimetatnatrium), Rx,F, ATC- kod: J01XB01. Inhalationspulver. Antibakteriellt medel för systemiskt bruk. Indikation: Colobreathe är indicerat för behandling av kroniska lunginfektioner, orsakade av Pseudomonas aeruginosa hos patienter med cystisk fibros (CF) från 6 år och äldre (se avsnitt 5.1). Hänsyn bör tas till officiella riktlinjer för lämplig användning av antibakteriella medel. Varningar och försiktighet: Efter varje inhalation av Colobreathe ska munnen sköljas med vatten. Vattnet ska inte sväljas. Bronkospasm eller hosta kan inträffa efter inhalation. Colobreathe ska användas med extrem försiktighet hos patienter med myastenia gravis, eftersom det finns risk för läkemedelsinducerad neuromuskulär blockad. Graviditet/amning: Colobreathe ska inte användas under graviditet och amning. Datum för översyn av produktresumé 2020-10. För fullständig förskrivarinformation och pris, se fass.se

Senast uppdaterad 24 april 2019

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Tel 042-12 11 00
info@teva.se
teva.se

Rapportering av biverkningar
Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
lakemedelsverket.se
eller till Teva Sweden AB via mail, info@teva.se