Astma hos barn: Diagnoskriterier, utredning och behandling, Online, 10 februari

Välkommen till föreläsning med Dr Harpa Kristinsdóttir, specialist inom barn- och ungdomsallergologi på Drottning Silvias barnsjukhus, Göteborg. Harpa kommer att presentera hur astmadiagnos ställs hos barn, vad vi har för utredningsmöjligheter och vad det finns för behandlingsrekommendationer för barn i Sverige, samt koppla detta till två stycken interaktiva patientfall.

Klicka här för mer information och registrering

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Tel 042-12 11 00
info@teva.se
teva.se

Rapportering av biverkningar
Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
lakemedelsverket.se
eller till Teva Sweden AB via mail, info@teva.se