Inhalationssteroidernas roll i behandling hos KOL-patienter, Online, 26 januari

Välkommen till föreläsning med Dr Anders Andersson, specialist inom lungsjukdomar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Anders kommer att diskutera kring inhalationssteroidernas (ICS) roll i behandling hos KOL-patienter. Vilka patienter bör få ICS i första hand? Du kommer även få ta del av hur förskrivningen av ICS-kombinationsbehandlingar ser ut idag i Sverige, inkluderat inom vilka KOL-grupper det sker en över- respektive underförskrivning av ICS. 

Klicka här för mer information och registrering

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Tel 042-12 11 00
info@teva.se
teva.se

Rapportering av biverkningar
Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
lakemedelsverket.se
eller till Teva Sweden AB via mail, info@teva.se