Praktisk hantering av Covid-19 på Astma/KOL-mottagning

Föreläsning av Claire Johnson, Astma/KOL-specialistsjuksköterska

Se presentationen här

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.