Föreläsning av Per Rönmark, Intensivkurs om inhalationsteknik

När ska vi använda PULVER i endos eller flerdos eller SPRAY med eller utan SPACER?
Intensivkurs om inhalationsteknik av Per Rönmark, Distriktsläkare, VC Stadsfjärden, Nyköping

Se presentationen här

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.