Föreläsning av Gui Safioti, Inhalationsbehandling- tekniska aspekter och skillnader

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.