Föreläsning av professor Kjell Larsson, Inhalationssteroidens roll vid behandling av KOL.

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.