Praktisk hantering av Covid-19 på Astma/KOL-mottagning

Föreläsning av Claire Johnson, Astma/KOL-specialistsjuksköterska

Se presentationen här

Nu finns uppdaterade inhalatorguider och planscher att beställa under luftvägar

Beställ här

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Tel 042-12 11 00
info@teva.se
teva.se

Rapportering av biverkningar
Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
lakemedelsverket.se
eller till Teva Sweden AB via mail, info@teva.se