Webföreläsning: inhalationstekniker och tekniska aspekter, 16 september

Föreläsare: Per Rönmark, allmänläkare, vårdcentralen Stadsfjärden i Nyköping

Mer information >

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.