ASTA-dagarna 2020, Västerås, 23-24 april

Svenska lungkongressen 2020, Umeå, 5-7 maj

https://mkon.nu/slk2019

ERS 2020, Wien, 5-9 september

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Tel 042-12 11 00
info@teva.se
teva.se

Rapportering av biverkningar
Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
lakemedelsverket.se
eller till Teva Sweden AB via mail, info@teva.se