Webcast med professor Leif Bjermer: How to avoid faults of biological therapy in severe asthma patients, 15 November

För mer information och anmälan: https://uk.tevawebmeeting.com/meet-the-experts-severe-asthma/

Internationella KOL-dagen, 20 november

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Tel 042-12 11 00
info@teva.se
teva.se

Rapportering av biverkningar
Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
lakemedelsverket.se
eller till Teva Sweden AB via mail, info@teva.se