Praktiskt hantering av Covid-19 på Astma/KOL-mottagning, Online, 5 februari

Claire Johnson, specialistsjuksköterska i astma/KOL, kommer att göra en djupdykning i hur pandemin hanteras i olika regioner ur perspektivet för verksamma inom Astma-och KOL-mottagningar. Frågeställningar som kommer att tas upp inkluderar bl.a. hur man praktiskt utför spirometri med anpassning på ett hygiensäkert sätt i denna tid med pandemi.

Klicka här för anmälan

Interaktiva patientfall i Astma, Online, 5 mars

Claire Johnson, specialistsjuksköterska i astma/KOL, kommer att presentera två intressanta patientfall inom astma där ni deltagare får en interaktiv roll och där vi diskuterar kring olika behandlingsalternativ. Hur når vi full astmakontroll och bättre lungfunktion?

Klicka här för anmälan

Astadagarna 25 mars 2021 - digitalt

https://mkon.nu/asta_dagarna

Svenska lungkongressen 2021, Umeå, 4-6 maj

https://mkon.nu/slk2019

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Tel 042-12 11 00
info@teva.se
teva.se

Rapportering av biverkningar
Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
lakemedelsverket.se
eller till Teva Sweden AB via mail, info@teva.se