Föreläsningar luftvägar

Praktisk hantering av Covid-19 på Astma/KOL-mottagning

Föreläsning av Claire Johnson, Astma/KOL-specialistsjuksköterska

När ska vi använda PULVER i endos eller flerdos eller SPRAY med eller utan SPACER?

Intensivkurs om inhalationsteknik av Per Rönmark, Distriktsläkare, VC Stadsfjärden, Nyköping

Inhalationsbehandling- tekniska aspekter och skillnader

Föreläsning av Gui Safioti, MD, Global Medical Director, Teva

Anti-IL5 efficacy in severe asthma patients with elevated blood eosinophils (≥400 cells/µL) eligible for anti-IgE treatment

Föreläsning av Mario Castro
Washington University School of Medicine

Inhalationssteroidernas roll vid behandling av KOL

Föreläsning av professor Kjell Larsson

Eosinofilens roll i den nya eran av biologisk terapi för svår astma

Föreläsning av Apostolos Bossios
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Key regulators of asthma inflammatory processes

Föreläsning av professor Richard Costello
Beaumont Hospital, Dublin

Varför mår patienterna med astma inte bättre?

Föreläsning av Björn Ställberg

Orsaker till otillräcklig astmakontroll

Föreläsning av Björn Ställberg
Senast uppdaterad 15 februari 2021

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Tel 042-12 11 00
info@teva.se
teva.se

Rapportering av biverkningar
Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
lakemedelsverket.se
eller till Teva Sweden AB via mail, info@teva.se