Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården. Nej, jag är inte vårdpersonal

Informationen på denna sida är ämnad för vårdpersonal

Graviditet en relevant fråga att ta upp tidigt med MS-patienten

MS är den största gruppen av förvärvade neurologiska sjukdomar som ger funktionsnedsättningar hos unga vuxna. MS förekommer mer än dubbelt så ofta hos kvinnor som män och debuten infaller ofta i fertil och familjebildande ålder.

Därför är graviditet en högst relevant fråga att ta upp med den kvinnliga MS-patienten och eventuell partner tidigt under sjukdomsförloppet.

Frågor såsom effekten av graviditet på MS, behandling av MS under graviditet, samt påverkan av MS på fostrets utveckling blir viktiga att belysa.

Det diskuteras kring huruvida fertiliteten kan påverkas av MS, det vill säga om det kan vara svårare att bli gravid vid MS. Sexuell dysfunktion kan förekomma i upp till 70 % bland kvinnor med MS1 vilket kan vara en direkt konsekvens av MS men också kan vara en följd av emotionella problem eller följd av sjukdomen.

 

Källa: Svenska MS-sällskapets behandlingsrekommendationer för kvinnor med MS i barnafödande ålder http://www.mssallskapet.se/graviditet.pdf

Referenser: 1. Zorzon M, Zivadinov R, Bosco A, et al. Sexual dysfunction in multiple sclerosis: a case-control study. I. Frequency and comparison of groups. Multiple sclerosis. 1999 Dec; 5 (6):418-27. PubMed PMID: 10618699.