Nya behandlingsrekommendationer inom astma följt av ett interaktivt patientfall


Föreläsare: 
Dr. Per Rönmark, allmänspecialist

Tid: 17 december kl 12:15-13:00

Plats: Digitalt via Teams

Beskrivning: Dr. Rönmark kommer att presentera de senaste rekommenderade behandlingsriktlinjerna inom astma, följt av ett interaktivt patientfall. Det fungerar utmärkt att delta enskilt eller i grupp. Du kommer även att ha möjlighet att ställa frågor direkt till Dr Rönmark.

Syftet med våra webinar är att erbjuda dig inom hälso- och sjukvården lättillgänglig utbildning där vi belyser aktuella teman inom terapiområdet luftvägar.

Teva bekostar föreläsningsarvode.

RESP-SE-NP-00011


Jag bekräftar härmed att jag läst och förstått Teva Sweden AB [“Teva”] Privacy Policy och accepterar Teva’s villkor. Jag samtycker till att Teva får behandla mina personuppgifter ovan, I syfte att  kommunicera med mig angående produkter, tjänster och övriga erbjudanden. 
Jag är införstådd med att jag kan återkalla mitt samtycke närsomhelst.
Du kommer att få ett mejl som bekräftar din anmälan, glöm inte att kolla din skräppost. Om du inte får något bekräftelsemejl inom 30 min, vänligen kontakta info@teva.se

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Tel 042-12 11 00
info@teva.se
teva.se

Rapportering av biverkningar
Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
lakemedelsverket.se
eller till Teva Sweden AB via mail, info@teva.se