Läkemedelsverket har uppdaterat sina behandlingsrekommendationer för läkmedelsbehandling av epilepsi

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.