Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården. Nej, jag är inte vårdpersonal

Informationen på denna sida är ämnad för vårdpersonal

Effekterna av MS på familjelivet

Det uppskattas att så många som hälften av människor med MS upplever milda kognitiva problem. Eftersom kognitiva svårigheter i MS är ”osynliga” symptom, kan familjemedlemmar misstolka beteenden eller reaktioner hos personen med MS. Svårigheter med minne, problemlösning och koncentration kan tolkas som att familjemedlemmen inte bry sig eller inte lyssnar, är ointresserad eller ovilliga att samarbeta.

Korrekt information kan vara nyckeln till att hjälpa familjer att förstå och hantera kognitiva problem.

Läs mer om MS och familjelivet nedan.

Länk till MSIFs information ”Family life”

Länk till en utgåva av MSIFs tidning där specialfokus ligger på familjen