Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården. Nej, jag är inte vårdpersonal

Informationen på denna sida är ämnad för vårdpersonal

Kontakt med representant

Dina kontaktuppgifter

Förnamn och efternamn*

Adress (kontor)*

Postnummer*

Stad*

Telefonnummer

E-post*

Specialitet:

 Onkologi CNS Andningsorgan Spec.sjuksk./läkarass. Annat

Vill du att vi ska ringa dig, kontakta dig via e-post eller besöka dig på din mottagning?

 Telefonsamtal Besök E-post

Lämna en begäran:

Vill du ha information och/eller patientmaterial? Vad behöver du?

Medicinsk information

Instruktioner:

  1. Fyll i alla fält
  2. Välj en annan blankett ovan (orsak till kontakt) för anmälan av en biverkning som en patient upplevt.
  3. Ange endast en avsändare per blankett.

A. Kontaktuppgifter

Avsändarens namn*

Institution/mottagning

Adress

Stad

Postnummer

Telefonnummer*

E-postadresse*

B. Begäran om medicinsk information:

Välj produkt(er) som du vill ha information om:

Fråga:

*

Kontakt per:

Datum för begäran:

Genom att skicka in denna blankett intygar jag att denna begäran om information initierats av den vårdanställda som anges ovan och att jag inte fungerar som någon form av mellanhand.

Anmälan av biverkning

Det är viktigt att rapportera biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se
Länk till elektronisk blankett för biverkningsrapport

Om du vill anmäla en biverkning till Teva, anmäl här:
info@teva.se