Hur behandlar man en njurtransplanterad patient?

Bengt von Zur-Mühlen förklarar och diskuterar kring hur man behandlar en njurtransplanterad patient.

Filmer om enskilda frågor

Är hjärt kärlsjukdom vanligt hos njurtransplanterade?
Hur vanligt är diabetes efter njurtransplantation?
Hur ska man hantera bensjukdom hos njurtransplanterade?
Kan njurtransplanterade bli gravida?
Hur behandlar vi höga blodfetter hos njurtransplanterade?
Elakartad sjukdom efter njurtransplantation?

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Tel 042-12 11 00
info@teva.se
teva.se

Rapportering av biverkningar
Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
lakemedelsverket.se
eller till Teva Sweden AB via mail, info@teva.se