Generellt om njurtransplantationer

Bengt von Zur-Mühlen förklarar och diskuterar kring njurtransplantationer.

Filmer om enskilda frågor

När gjordes den första lyckade njurtransplantationen?
Hur många njurtransplanterade finns det i Sverige?
Var görs njurtransplantationer i Sverige
Vart transplanteras njuren på vuxna?
Hur länge fungerar ett njurtransplantat?
Kan man transplantera över blodgruppsbarriären
Hur organiseras transplantationer i Norden?
Hur många har anmält sig till donationsregistret?
Kan vem som helst donera en njure?
Ska man försöka hitta en levande givare?

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Tel 042-12 11 00
info@teva.se
teva.se

Rapportering av biverkningar
Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
lakemedelsverket.se
eller till Teva Sweden AB via mail, info@teva.se