ATC

American Transplant Congress anordnas årligen av två föreningar (ASTS - American Society of Transplant Surgeons och AST - American Society of Transplantation. Årets ATC äger rum den 4 till 9 juni 2021.

ATC är ett av världens största forum för utbyte av vetenskap och klinik gällande organ- och vävnadstransplantationer. Kongressen erbjuder även plattformar för diskussioner om socioekonomiska, etiska och reglerande frågor relaterat till transplantation och organdonation. Mötet riktar sig till transplantationsläkare, forskare, sjuksköterskor, organdonation, och annan hälso- och sjukvårdspersonal.

Årets kongress är virtuell och föredragen är inspelade i förväg men de som registrerat sig erbjuds att delta i virtuella rum för live diskussioner efter föredragen. Som alla stora kongresser erbjuds ett smörgåsbord av state-of-the-art, symposier, muntliga abstracts, affischpresentationer, workshops med mera.

Jag ska försöka täcka och referera väl valda delar av kongressens utbud med fokus på klinik snarare än grundforskning. På grund av tidsskillnaden och parallella sessioner blir min rapportering förskjuten något dygn eller så.

Väl bekomme.

Bengt von Zur-Mühlen

Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården.

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Tel 042-12 11 00
info@teva.se
teva.se

Rapportering av biverkningar
Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
lakemedelsverket.se
eller till Teva Sweden AB via mail, info@teva.se