Arbetar du inom vårdsektorn?

Om du är sjukvårdspersonal har du tillgång till läkemedelsinformation som 
är riktad endast till vården. Nej, jag är inte vårdpersonal

Informationen på denna sida är ämnad för vårdpersonal

Alla Utbildningar Våra läkemedel Patientinformation Beställ material Övrigt

Nu finns en helt ny utbildning som handlar om barnens behov och rätt till stöd vid förälders sjukdom.

MS förekommer mer än dubbelt så ofta hos kvinnor som män och debuten infaller ofta i fertil och familjebildande ålder.

För att underlätta bedömningen vid förskrivning av läkemedel till fertila och gravida kvinnor innehåller flertalet läkemedels­texter i Fass sedan 1978 ett speciellt avsnitt som behandlar graviditet och amning.

Läkare och patienter ställs ofta inför problemet att bedöma risken för fosterskador eller missbildningar framkallade av läkemedel som används i anslutning till eller under graviditet samt påverkan på barnet av läkemedel, som modern tar i anslutning till eller under amningsperioden.

MS International Federation är ett unikt globalt nätverk av MS-organisationer, människor som drabbats av MS, volontärer och personal från hela världen.
En av många saker man tittat på är hur MS kan påverka olika aspekter i familjelivet.

MS debuterar ofta i fertil och familjebildande ålder.

Kontraindikationen vid graviditet är nu borttagen för båda styrkorna av COPAXONE®.

COPAXONE® består av en komplex blandning av flera miljoner distinkta polypeptider.

1997 gavs den första upplagan ut av broschyren ”INFORMATION OM MULTIPEL SKLEROS (MS)”.

Behandlingsmöjligheterna inom MS har på senare år ökat dramatiskt och med dem möjligheter för kraftfull induktionsterapi, eskaleringsterapi samt individualiserad behandling. För att fånga olika aspekter som bör vägas in vid val av läkemedelsterapi bjöd vi in två ledande Europeiska MS experter att debattera detta. Debatten filmades och du kan se filmerna på nästa sida.

Ett årligt återkommande vetenskapligt möte för forskare och kliniker verksamma inom MS i Norden. De två senaste mötena har blivit filmade och du hittar presentationerna från dessa möten här.

A video with a presentation from "The Pregnancy in MS Masterclass" meeting which was led by two neurologists who are experts in managing MS in pregnancy.

I en utbildning till vårdpersonal om KOGNITIV DYSFUNKTION VID MS finns en kort film (3,5 min) där Charlotte berättar om hur hon upplever och hanterar sina kognitiva problem.

I en utbildning till vårdpersonal om FATIGUE VID MS finns en kort film (6,5 min) där Dennis berättar om hur han upplever och hanterar sin fatigue.

Patientinformation

En film om MS

Teva Neuroscience har givit stöd till en kort informationsfilm (3,5 min) om MS till dina patienter.

Patientinformation

En app för COPAXONE®

MS-KOMPASSEN® är en smart app för dina patienter som får COPAXONE® (glatirameracetat).

Patientinformation

Patientkurser

Kurserna vänder sig till alla patienter som står på behandling med COPAXONE® (glatirameracetat) och äger rum i Stockholm.

Hur man använder COPAXONE® ser man på medicininstruktioner.se, som är en kostnadsfri, oberoende tjänst för sjukvårdspersonal/landsting, patienter, apotek, vårdutbildningar samt andra aktörer inom vård och hälsa.

TEVA Neuroscience eftersträvar att stödja patientorganisationers arbete med utveckling inom neurologi.

Ta del av digitala ljudfiler från det fjärde oich femte TEVA Nordic MS Symposium som du enkelt kan ladda ned och lyssna på i valfri enhet.

Det andra symposiet gick av stapeln i Stockholm den 12-13 oktober 2016 och temat för detta möte var: ”Förr & Nu – modern syn på kognitiv dysfunktion, fatigue och motion vid MS”.

Registrerar du dig får du ett användarnamn och lösenord och har sen möjlighet att göra en personlig anpassing av sidans innehåll så att du snabbt hittar dina favoriter.

Se en kort filmtrailer om det årligt återkommande mötet för MS-sjuksköterskor i Skandinavien.

TEVA Neuroscience eftersträvar att stödja forskning och utveckling inom MS. Som ett led i den ambitionen stödjer vi MS-forskningsfonden.

Övrigt

MSfonden

TEVA Neuroscience eftersträvar att stödja forskning och utveckling inom MS. Som ett led i den ambitionen stödjer vi MSfonden.

Treårs data från uppföljning av behandling med COPAXONE® 40 mg/ml i GALA-studien.

Utbildningar

MS Team Online

En alternativ utbildningsform för all personal som träffar patienter med multipel skleros. Istället för att resa till expertisen på t.ex. kongresser, kommer expertisen till kliniken där utbildningen äger rum på sjukhuset och i förinspelad videoform med en intern person från teamet som moderator.

Utbildningar

Fatigue vid MS

Den första delen av MS Team Online behandlar MS och fatigue.

MS Team Online finns nu i en helt ny del som handlar om Kognitiv Dysfunktion vid MS.

En kort informationsfilm om MS till dina patienter.

Våra läkemedel

Så fungerar COPAXONE®

En animerad film som visar den tänkta verkningsmekanismen för glatirameracetat som är den verksamma substansen i COPAXONE®

Den pivotala studien med COPAXONE® 40 mg/ml, tre gånger i veckan, visade att antal reaktioner på injektionsstället minskade med hälften jämfört med vad som tidigare rapporterats för COPAXONE® 20 mg/ml för daglig injektion1,3.

The 4th Nordic MS Symposium focused on cognitive impairment, a symptom with detrimental effects on many aspects of daily life for MS patients. All the sessions were recorded and the videos can be seen on next page.

En översikt med länkar till olika myndigheter och organisationer.

Utbildningar

MS i fokus

En terapiinriktad utbildning som vänder sig till all sjukvårdspersonal med intresse för MS där det erbjuds intressanta och aktuella föreläsningar inom MS med möjlighet till ett kollegialt erfarenhetsutbyte.

Utbildningar

Patientfall: MS

En interaktiv utbildning som består av patientfall i ett webbaserat simuleringsverktyg. Utbildningen sker i grupp och leds av en utbildad handledare. Deltagarna får följa MS-patienter i en rad olika patientfall där olika problemställningar diskuteras.

Våra läkemedel

COPAXONE®

COPAXONE® (glatirameracetat) har varit en registrerad förstalinjesbehandling vid skovvis förlöpande MS sedan 2001.
2015 registrerades ytterligare en styrka och doseringsregim, COPAXONE® 40 mg/ml, 3 gånger i veckan.

Övrigt

Evenemang

Här hittar du olika evenemang inom neurologi, både nationella och internationella.